9 เรื่องไม่ลับที่คนอยากเลี้ยงนกแก้วมาคอร์ต้องรู้

นกแก้วมาคอร์ (Macaw parrot) จากสัตว์ป่ากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นกแก้วมาคอร์เป็นเป้าหมายและความท้าทายของคนเลี้ยงนก เนื่องจากสีสันสวยงาม ความยากในการเลี้ยงและการดูแลซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของนก นอกจากนั้นบางสายพันธุ์ยังหายากและมีราคาแพง จึงทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงนกล้วนอยากเป็นเจ้าของนกแก้วมาคอร์กันทั้งนั้น

1. นกแก้วมาคอร์: Basic stories

นกแก้วมาคอร์มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบป่าฝนอเมซอน เป็นนกที่มีสีสันสวยงาม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มจำนวนมาก ลักษณะเฉพาะของนกแก้วมาคอร์คือ ตัวใหญ่ เสียงดัง สีสันฉูดฉาด ขนปีกและขนหางยาว หน้าขาว ปากใหญ่และแข็งแรง3

นกแก้วมาคอร์ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีหน้าตาและสีเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกเพศของนกได้จากการมองลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว1,2

นกแก้วมาคอร์อยู่รวมเป็นฝูงใหญ่

โลกนี้มีนกแก้วมาคอร์ 17 สายพันธุ์2,3 ซึ่งบางสายพันธุ์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากความสวยงามของนกแก้วทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดค้าสัตว์ ความต้องการนกแก้วมาคอร์เป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในปัจจุบันมีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแก้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยง อย่างไรก็ตามนกแก้วมาคอร์บางสายพันธุ์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์เป็นสัตว์ควบคุมตามข้อกำหนดของ CITES4,10 เช่น นกแก้วสกาเล็ต นกแก้วไฮยาซิน นกแก้ว Military Macaw เป็นต้น

ดังนั้น ก่อนหามาเลี้ยงควรตรวจสอบที่มาที่ไปของนกก่อนนะ เลือกซื้อนกแก้วจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน นอกจากจะได้นกแก้วที่สุขภาพดีแล้วยังถูกกฎหมายอีกด้วย

รู้หรือไม่… CITES คืออะไร? เกี่ยวยังไงกับการเลี้ยงนกแก้วมาคอร์

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยขอความร่วมมือจากรัฐบาลแต่ละรัฐหรือประเทศสมาชิกในการควบคุมการค้าและส่งออก สัตว์หรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งซากสัตว์ด้วย ปัจจุบัน CITES มีสมาชิกทั่วโลก 183 รัฐและมีรายชื่อพืชและสัตว์คุ้มครองกว่า 37,000 ชนิด4,8,9 ซึ่งหากทำผิดข้อกำหนด เช่น ลักลอบค้าสัตว์ ก็จะมีบทลงโทษตามกฏหมายของประเทศหรือรัฐนั้น

บัญชีหมายเลข 1, 2 และ 3 (Appendix I, II and III) ของ CITES คืออะไร?

บัญชีหมายเลข 1 หรือ Appendix I

พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากประเทศนำเข้าก่อนจึงจะส่งออกได้

บัญชีหมายเลข 2 หรือ Appendix II

พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ แต่มีการควบคุมไม่ให้จำนวนในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์ อนุญาตให้ค้าได้โดยต้องได้รับเอกสารอนุญาตจากประเทศนำเข้าและส่งออก

บัญชีหมายเลข 3 หรือ Appendix III

พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศใดประเทศหนึ่ง และขอความร่วมมือสมาชิก CITES ในการช่วยดูแลการค้า โดยต้องขออนุญาตจากประเทศถิ่นกำเนิด

2. นกแก้วที่ตัวใหญ่ที่สุด

นกแก้วไฮยาซิน (Hyacinth Macaw)

เป็นนกแก้วมาคอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนกแก้วกว่า 370 สายพันธุ์3 นกแก้วไฮยาซินอาจวัดความยาวจากหัวจนสุดปลายหางได้ถึง 1 เมตร และมีน้ำหนักเกือบ 2 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่ ซึ่งถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียว6

นกแก้วไฮยาซินสีน้ำเงิน

3. คิดจะเลี้ยงนกแก้วมาคอร์ต้องอยู่ด้วยกันไปกี่ปี

นกแก้วมาคอร์ถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน เนื่องจากอายุเฉลี่ยของนกแก้วมาคอร์อยู่ระหว่าง 30-50 ปี นกแก้วมาคอร์บางตัวอาจมีอายุยืนได้ถึง 80 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล ดังนั้นหากวางแผนจะเลี้ยงนกแก้วมาคอร์ ควรต้องหาทายาทรับเลี้ยงนกต่อไปในอนาคตด้วย

4. นิสัยของนกแก้วมาคอร์

นกแก้วมาคอร์เป็นสัตว์สังคม ตามธรรมชาตินกแก้วอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีการสื่อสาร ด้วยเสียงดังที่ทรงพลัง มีการสร้างอาณาเขตและนกจะมีคู่เพียงตัวเดียวจนตลอดชีวิต2 ดังนั้นเมื่อนกแก้วมาคอร์กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยง เจ้าของจึงเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของนกแก้ว ซึ่งหากเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่เป็นนกลูกป้อน (นกที่เจ้าของเลี้ยงเองตั้งแต่เป็นลูกนก ไม่ใช่นกที่จับมาจากป่า) เจ้าของและนกแก้วมาคอร์จะมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นจนตลอดชีวิตของนก

นกแก้วมาคอร์กระตือรือร้นและฉลาด สามารถฝึกสอนให้เลียนเสียงมนุษย์ได้ นอกจากนั้นยังจดจำเก่ง หากสร้างความทรงจำที่ดีให้กับนกตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว นกแก้วมาคอร์ถือเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรและรักเจ้าของมากทีเดียว แต่ในทางกลับกันหากนกมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็อาจกลายเป็นนกแก้วที่ก้าวร้าวได้

5. นกแก้วมาคอร์กินอะไร

นกแก้วมาคอร์เป็นสัตว์กินพืชตามธรรมชาติ ซึ่งอาหารของนกแก้วมาคอร์ในป่าคือ เมล็ดพืช ถั่วต่าง ๆ ผลไม้ และพืชพรรณไม้ ซึ่งค่อนข้างหลากหลาย แต่เมื่อนกแก้วกลายเป็นสัตว์เลี้ยงการให้อาหารจะแตกต่างออกไปจากธรรมชาติ “อาหารเม็ด” เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงนกแก้ว ซึ่งในปัจจุบันมีอาหารเม็ดคุณภาพดีและถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเหมาะสมกับการเลี้ยงนกแก้ว แต่อย่างไรก็ตามนกแก้วยังต้องการเมล็ดพืช ถั่ว ผักและผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะ3,8

นกแก้วมาคอร์สามารถแทะเมล็ดพืชแข็ง ๆ ได้

สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอร์8

อาหารเม็ด 80% ของปริมาณอาหารทั้งหมด

ผัก 20% ของปริมาณอาหารทั้งหมด (ผักสด เช่น แครอท มันฝรั่ง และผักใบเขียว)

ผลไม้ เมล็ดพืชและถั่วต่าง ๆ ไม่เกิน 10% ของปริมาณอาหารทั้งหมด เน้นเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็ง เพราะนกแก้วตามธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ต้องแทะเมล็ดที่มีเปลือกแข็ง

Tip: หลีกเลี่ยงการให้ถั่วลิสงนกแก้ว เนื่องจากถั่วลิสงมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อราที่มีสารพิษอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ซึ่งอาจทำให้นกแก้วตับอักเสบได้

6. เรื่องของปากนกแก้ว

ปากของนกแก้วมาคอร์ใหญ่และแข็งแรงมากพอที่จะขบเมล็ดให้แตกหรือปอกเปลือกลูกมะพร้าวได้ ดังนั้น เจ้าของควรทำใจยอมรับหากเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่บ้านอาจจะโดนแทะ

แต่อย่างไรก็ตาม การแทะสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารนกเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น เบื่อหน่าย อาหารที่ต้องแทะมีไม่เพียงพอ เจ้าของไม่มีเวลาสนใจ หรือนกบางตัวอาจถึงขั้นแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยการกัดเจ้าของหรือคนอื่นเมื่อไม่พอใจ ซึ่งหากโดนปากที่แข็งแรงขนาดนั้นกัดเข้าไปต้องได้แผลอย่างแน่นอน6

ระวัง!!! เมื่อใช้ท่อป้อนอาหาร

ระมัดระวังเวลาป้อนนกด้วยท่อป้อนอาหารโดยเฉพาะเวลานกป่วย ปากของนกแก้วแข็งแรงพอที่จะกัดท่อป้อนอาหารขาดได้ในครั้งเดียว 

7. นกแก้วมาคอร์สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง

8. Rainbow Macaw: นกแก้วมาคอร์สีรุ้งมีจริงหรือ?

Rainbow Macaw หรือ Catalina Macaw หรือ Hybrid Macaw เกิดจากการผสมนกแก้วมาคอร์ข้ามสายพันธุ์ ทำให้เกิดนกแก้วมาคอร์สีใหม่ โดยการสร้างสายพันธุ์เริ่มต้นจากการผสมนกแก้วบลูแอนด์โกลด์มาคอร์ กับ นกแก้วสกาเล็ต หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ผสมนกแก้วมาคอร์เรื่อยมา นกแก้วไฮบริด เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงบางกลุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องความแปลกของสีสัน6,7

ขนของนกแก้วมาคอร์เรนโบ

บทความที่น่าสนใจ 9 สายพันธุ์นกน่าเลี้ยง สีสันคัลเลอร์ฟูลที่สุด

9. ข้อดี-ข้อเสีย ที่ควรรู้ก่อนคิดจะเลี้ยงนกแก้วมาคอร์

ข้อดี

 • เฉลียวฉลาด
 • สวยงาม
 • สามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์และจดจำประโยคสั้น ๆ ได้
 • อายุยืน
 • นกแก้วมาคอร์มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเจ้าของ หากนกแก้วรักเจ้าของแล้วจะรักตลอดไปเหมือนนกแก้วที่มีคู่ตัวเดียวตลอดชีวิต

ข้อเสีย

 • ร้องเสียงดังมาก
 • เป็นสัตว์สังคม ต้องการความสนใจจากเจ้าของมาก
 • เลี้ยงยาก ไม่เหมาะกับผู้เลี้ยงมือใหม่
 • แทะเก่ง
 • ราคาแพง
 • ต้องการเล่นและออกกำลังกายอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น เจ้าของต้องมีเวลาให้นกแก้วมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ
 • นกแก้วมาคอร์หลายชนิดเป็นสัตว์ควบคุมตามอนุสัญญา CITES

สรุป

นกแก้วมาคอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจเนื่องจากความสวยงาม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ที่มีความท้าทายและหากเลี้ยงเป็นอย่างดีแล้วความสัมพันธ์ของนกแก้วกับเจ้าของอาจเป็นยิ่งกว่าเพื่อนสนิท แต่อย่างไรก็ตามนกแก้วมาคอร์ไม่เหมาะกับผู้เลี้ยงนกมือใหม่ เนื่องจากเลี้ยงยาก ต้องการการดูแลที่สม่ำเสมอ เจ้าของต้องเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของนก และที่สำคัญที่สุดคือ นกแก้วต้องการเจ้าของที่มีเวลาและความใส่ใจ หากเจ้าของไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนกแก้วนั้น ผลที่ตามมาคือ นกแก้วมาคอร์ที่อายุยืนมากอาจต้องพบกับปัญหาสุขภาพและปัญหาพฤติกรรม เช่น ความก้าวร้าว ซึมเศร้า ไปจนตลอดชีวิต

อ้างอิง

 1. https://www.britannica.com/animal/macaw
 2. https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/group/macaws/
 3. https://www.thesprucepets.com/macaws-1239204
 4. https://www.beautyofbirds.com/endangeredmacaws.html
 5. https://www.oldest.org/animals/parrots/
 6. https://www.thesprucepets.com/facts-about-macaws-390717
 7. https://www.thesprucepets.com/popular-pet-macaw-species-390543
 8. Ballard, B. and Cheek, R., 2010. Exotic Animal Medicine For The Veterinary Technician. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
 9. https://cites.org/eng/disc/what.php
 10. https://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Macaw&page=1&per_page=20

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า